Tel: 015 - 25 774 63 / 070 - 36 978 36

dag en nacht

De uitvaart


Om de uitvaart te kunnen regelen moeten nogal wat beslissingen genomen worden.

Uitvaart Leidschendam - Nootdorp Het begint al met het bericht van overlijden. Kiest u voor een kaart, brief, advertentie, e-mail, of geheel iets nieuws zoals social media (Facebook)?

Vaak is het niet kennen van de mogelijkheden een reden om te kiezen voor het gangbare. Door tijd en aandacht te besteden aan wat wenselijk én mogelijk is, komt u tot weloverwogen beslissingen.

Bij het vormgeven van de uitvaart help ik u om een eigen invulling aan het afscheid te geven. U weet immers het beste wat bij de overledene én u past. U kunt zelf meer dan u denkt. Vanzelfsprekend zal ik er alles aan doen om u te ondersteunen en te inspireren zodat we samen komen tot een puur afscheid.


Op de dag van de begrafenis of crematie zorg ik ervoor dat het plan van de uitvaart dat we gezamenlijk besproken en vastgelegd hebben wordt uitgevoerd.

© 2016 PUUR Uitvaartbegeleiding Begrafenis & Crematie
PUUR Uitvaartbegeleiding logo