06 588 25 588 info@puur-ub.nl

Het zijn weer de donkere dagen voor kerst. Voor velen zijn niet alleen de dagen voor kerst donker, maar ook de kerstdagen zelf. Met name voor degenen die een dierbare moeten missen. Want dit zijn momenten waarop diegene extra gemist wordt, een stoel die nóg nadrukkelijker leeg blijft. En of het overlijden nu nog maar een paar weken, maanden of al langer geleden is, het gemis is groot en blijft maar en blijft maar… Iemand die op zo’n moment wél aanwezig is, kan helaas dit gemis niet opheffen. Maar men kan zich wel gehoord, begrepen en getroost voelen door diens aanwezigheid. Je kunt soms op een plaats samenkomen om troost te vinden en door je aanwezigheid tegelijk een ander bijstaan in zijn of haar verdriet. Dat samenkomen in groepsverband kan bijvoorbeeld tijdens Allerzielen in de RK kerk, bij de afsluiting van het kerkelijk jaar waarin de overledenen herdacht worden in de protestante kerkdienst of bij een Lichtjesavond, die in november en december op veel plaatsen en in vele vormen plaatsvindt. Licht is daarbij een sleutelwoord. We steken vaak een kaarsje aan. Maar waarom doen we dat eigenlijk?

Het branden van een kaars heeft verschillende betekenissen. Je wilt licht brengen als het donker is, zodat we alles beter kunnen zien, dus letterlijk zorgen voor licht in de duisternis. Een andere betekenis is dat een kaars altijd kan blijven branden, tenminste het vlammetje. De kaars gaat op, maar met een nieuwe kaars kan je het vlammetje laten branden. Zo wordt ook het leven weer doorgegeven en zo laten we zien dat er altijd licht blijft, en dat er altijd leven blijft. Ook kan het aansteken van een kaars betekenen dat je iemand al het goede wenst. Bijvoorbeeld als iemand erg ziek is, geopereerd moet worden, examen moet doen etc. Dan brand je een kaars, maar ook als iemand al is overleden. Een kaarsje branden voor een dierbare overledene, is een vorm van troost, respect en aandacht. Het vormt de verbinding tussen de levende en de gestorvene.

Lieve mensen, steek daarom gerust een kaarsje aan deze dagen, opdat niemand wordt vergeten en we niet in het donker blijven zitten. Ik wens u betekenisvolle feestdagen en de hoop op een goed nieuw jaar.

N