06 588 25 588 info@puur-ub.nl

De strenge maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het corona-virus te vertragen, raken ons allemaal.

Maar als je in deze tijd iemand verliest komen die maatregelen extra hard aan.

Juist nu je die troost zo hard nodig hebt, kan je elkaar niet even vastpakken of iedereen uitnodigen.

Dat doet extra pijn. We doen er alles aan om, óók in deze tijd, een waardevol afscheid te creëren.

Natuurlijk houden we ons daarbij aan de protocollen van het RIVM.

Verstandelijke beperking

Het verlies van een dierbare is voor mensen met een verstandelijke beperking erg ingrijpend. Voor hen is het lastig te begrijpen dat de dood niet onomkeerbaar is. Zij hebben vaak dezelfde belevingswereld als een kind. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van het niveau van functioneren, zowel verstandelijk, sociaal als emotioneel. Zij verdienen speciale aandacht.

Vaak wonen verstandelijk gehandicapten niet thuis maar in een zorginstelling. Ook voor de bewoners en het personeel van de instelling is het belangrijk dat zij betrokken worden bij het afscheid.

Rituelen en symbolen zijn belangrijke hulpmiddelen voor verstandelijk beperkten om grip te krijgen op het verlies. Door een bloem te laten neerleggen, een kaarsje te branden of een liedje te laten zingen, wordt gestimuleerd dat zij beleven dat iemand er echt niet meer is.
Wij hebben hier ervaring mee en stimuleren dat ook zij een actieve bijdrage leveren aan het afscheid.

   Puur uitvaartbegeleiding

Bij overlijden altijd bereikbaar:

06 588 25 588

Kortelandseweg 20
2631 NE Nootdorp
KvK 51533502

annelies@puur-ub.nl

 

   
Puur uitvaartbegeleiding

Bij overlijden altijd bereikbaar:

06 588 25 588

Kortelandseweg 20
2631 NE Nootdorp
KvK 51533502

annelies@puur-ub.nl